آزمون‌های تشخیصی

كد

آزمون هاي تشخيصي

تعداد ماده

گروه سني

سازنده يا مترجم

خرده مقياس

اعتبار و پايايي

160

آزمون اضطراب اشپیلبرگر (STAI-Y)

40

14- 19 سال

اشپیلبرگر

2 مقیاس

ایرانی

161

آزمون اضطراب امتحان (TAI)

25

12- 18 سال

دکتر ابوالقاسمی

-

خارجی

162

آزمون اضطراب کتل

40

14 سال به بالا

کتل

-

خارجی

163

آزمون افسردگی بک (BDI)

21

-

ای.تی.بک

-

ایرانی

164

آزمون افسردگی کودکان

27

کودکان

ماریاکواس

-

ندارد

165

آزمون بررسی ارزش‏هاي

45

بزرگسالان

آلپورت، ورنون، ليندزي

6 مقیاس

ندارد

166

آزمون بنتون (همراه با کارت‏ها)

10 کارت

-

بنتون

-

خارجی

167

آزمون بندرگشتالت (همراه کارت و راهنمای اجرا)

9 کارت

-

لورا بندر

-

ایرانی

168

آزمون خشم اسپیلبرگر (STAXI-2)

57

15 سال به بالا

اشپیلبرگر

6 خرده مقیاس

ایرانی

169

آزمون سنجش اضطراب زانگ (S.A.A)

20

بزرگسالان

زانگ

-

خارجی

170

آزمون سنجش افسردگی همیلتون (HRSD)

21

بزرگسالان

مکس همیلتون

-

خارجی

171

آزمون کمرویی

44

19- 30 سال

اینترنت

-

ایرانی

172

آزمون گودیناف با تفسیر بالینی

51

3- 13 سال

فلورانس گودیناف

4 مقیاس

خارجی

173

آزمون ویسکانسین (WCST)

64 کارت

-

گرانت و برگ

-

خارجی

174

آزمون S.C.L (90) ( با تفسیر)

90

-

دراگوتیس

3 شاخص و 9 خرده مقیاس

ایرانی

175

آزمون MMPI

566

14 سال به بالا

هته وی-مک لیکن لی

14 مقیاس

خارجی

176

آزمون MMPI

71

14 سال به بالا

دکتر براهنی

11 مقیاس

ایرانی

177

آزمون2 - MMPI

567

14 سال به بالا

هته وی- مک لیکن لی

29 مقیاس

خارجی

178

آزمون 2- MMPI

370

14 سال به بالا

دکتر براهنی

14 مقیاس

ایرانی

179

آزمون MMPS (امنیت روانی نرم ایرانی) جدید

71

14 سال به بالا

مزلو

10 مقیاس

ایرانی

180

آزمون ميلون ـ 3 (MCMI-III)

175

18 سال به بالا

میلون

25 مقیاس

ایرانی

181

آزمون خواندن و نارساخواني (دوره دبستان)

-

دوره دبستان

دکتر مرادی

-

-

182

آزمون اضطراب هاميلتون (HRSA)

14

-

مکس هامیلتو ن

-

خارجی

183

آزمون شدت اضطراب برنز

33

-

برنز

-

ندارد

184

آزمون شدت افسردگي برنز

15

-

برنز

-

ندارد

185

پرسشنامه استرس

6

-

Understanding yourself

-

ندارد

186

پرسشنامه اضطراب

30

-

-

-

ندارد

187

پرسشنامه اعتقاد به خرافات

24

-

Understanding yourself

-

ندارد

188

پرسشنامه پرخاشگری (AGQ)

30

-

-

3 عامل

خارجی

189

پرسشنامه تجربیات دوران کودکی مؤثر در افسردگی

24

بزرگسالان

-

-

ندارد

190

پرسشنامه تشخیص هیجان و احساسات

30

-

Understanding yourself

3 طبقه

ندارد

191

پرسشنامه خودبیمارانگاری

36

زیر 70 سال

Understanding yourself

-

ندارد

192

پرسشنامه خودشناسی

29

-

Understanding yourself

-

ندارد

193

پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ)

28

-

گلدبرگ و هیلر

4 مقیاس

ایرانی

194

پرسشنامه شجاعت

21

-

Understanding yourself

-

ندارد

195

پرسشنامه کنترل خشم

25

-

Understanding yourself

-

ندارد

196

پرسشنامه ترس (FCL)

182

نوجوانان و بزرگسالان

دکتر راویندر کائور

-

خارجی

197

پرسشنامه فرسودگي شغلي گلدارد (GBI)

40

بزرگسالان

گلدارد

-

ندارد

198

پرسشنامه فرسودگي شغلي مسلش (MBI)

25

بزرگسالان

مسلش

4 خرده آزمون

ایرانی

199

پرسشنامه كيفيت زندگي ) QLQ (

192

14- 70 سال

ایوانز و کوپ

16 مقیاس

خارجی

200

مقياس اضطراب وافسردگي بيمارستان (HADS)

14

-

زیگو و انیث

2 عامل

ندارد

201

پروفايل اختلال كمبود توجه و بيش فعالي

30

7- 12 سال

سوانسون,ولاون پلهام

HDHD –ADD -HD

ایرانی

202

چک لیست بهداشت روانی (MHC)

11

8- 28 سال

پرامود کومار

-

خارجی

203

راهنمای نیازهای دانش‏آموزان (GNI)

65

دبیرستان

دکتر گروال

5 مقیاس

خارجی

204

سیاهه مقابله با فشارهای روانی ( CISS )

48

نوجوان

اندر و پارکر

3 سبک

ایرانی

205

سِنخ نما

88

-

مایرز و بریگز

-

ندارد

206

تفسیرآزمون

MMPI

-

-

-

-

-

207

پرسشنامه اضطراب اجتماعی جرابک

25

10 سال به بالا

ایلینا جرابک

5 عامل

ایرانی

208

مقیاس درجه بندی کانرز

27- 28- 59

کودکان

کیت کانرز

4 مقیاس

خارجی

209

مقیاس افسردگی سالمندان (DDS)

30

65 سال به بالا

-

-

ایرانی

210

فهرست نشانگان کوتاه (BSI)

53

-

-

9 مقیاس

-

211

پرسشنامه اضطراب بک (BAI)

21

نوجوانان-بزرگسالان

آیرون بک

-

خارجی

212

پرسشنامه رضایت بیمار از پزشک و فرآیند درمان

18

15 سال به بالا

ویر ، سیندر، رایت

-

خارجی

213

پرسشنامه عزت نفس جنسی زنان w) ـ (SSFI

81

بزرگسالان

زینا و اسچلوارز

5 مقیاس

خارجی

214

پرسشنامه اضطراب صفتی و وضعی

40

-

چارلز اشپیلبرگر

صفتی و وضعی

خارجی

215

مقیاس استرس پلیس ( فرم کوتاه) A) ـ (IPSS

45

بزرگسالان

-

-

 

نوشتن دیدگاه
تصویر امنیتی

‌‌ 09101727277

‌‌ 021 6691 5512

‌‌ info@parsmadarco.com

‌‌ ساعت کار شرکت همه روزه از ساعت 9 تا 17 و پنجشنبه ها از ساعت 9 تا 13 می باشد.

اشتراک

برای اطلاع از تخفیف‌های ما ایمیل خود را وارد نمایید.

 
© پارس مدار آسیا 2021