کلیه نرم افزارها به غیر از شناسه 315 بدون محدودیت نصب می باشد.

شناسه

عنوا ن

301

‫نرم‌افزار MMPI فرم کوتاه (۷۱ سوالی)

302

نرم افزار MMPI ( 566 سؤالی )

303

نرم افزار SCL–90 با ترسیم نیم رخ

304

نرم افزار هوش هيجاني بارا ُ ن 90 سوالي ـ EQ

305

نرم افزار هوشي كتل، فرم A,B بزرگسالان

306

نرم افزار آزمون 16 عامل كتل 187 سوالي

307

نرم افزار آزمون افسردگي بك

308

نرم افزار آيزنک بزرگسالان

309

نرم افزار آيزنگ نوجوانان

310

نرم افزار آزمون هوشي ريون بزرگسالان

311

نرم افزار آزمون ريون كودكان (رنگي)

312

نرم افزار آزمون سازگاري بل160 سوالي

313

نرم افزار آزمون MCMI III ، ميلون-3

314

نرم افزار انگيزه پيشرفت هرمنس

315

نرم افزار گفتار آموز ( DAF & SPEECH )

316

نرم افزار آزمون GHQ

317

نرم افزار مقیاس امنیت روانی مهاباد MMPS

318

نرم افزار سنجش خلاقيت

319

نرم افزار CPI پرسشنامه كاليفرنيا480 سوالي

320

نرم افزار شخصيتي نئو NEOPI-R 240 سؤالی

321

نرم افزار سازگاري ازدواج فرم (الف،ب)

322

رغبت سنج تحصیلی شغلی جان هالند

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

دیدگاه‌ها  

#1 امیرعباس 1397-04-30 08:17
ممنون بابت همه زحمات

‌‌ 09207346992

‌‌ 021 6691 5512

‌‌ info@parsmadarco.com

‌‌ ساعت کار شرکت شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 تا 17 می باشد.

اشتراک

برای اطلاع از اطلاعیه های ما ایمیل و یا شماره تلفن خود را وارد نمایید.

 
© پارس مدار آسیا 2024