• كليه فیلم‌ها با كيفيت بسيار عالي، به همراه توضيحات دكتر فيليپ زيمباردو و توسط انجمن روانشناسان ‌ امريكا تهیه شده است.
  • فیلم ها با زیر نویس فارسی می باشد.

شناسه

عنوان انگلیسی

عنوان فارسی

401

Past, Present, and Promise

گذشته، حال و آینده

402

Understanding Research

آشنایی با تحقیقات علمی

403

The Behaving Brain

مغز و رفتار

404

The Responsive Brain

مغز پاسخگو

405

The Developing Child

رشد كودك

406

Language Development

شکل گیری زبان

407

Sensation and Perception

احساس و ادراك

408

Learning

يادگيری

409

Remembering and Forgetting

يادآوري و فراموشي

410

Cognitive Processes

فرايند شناخت

411

Judgment and Decision Making

قضاوت و تصميم‌گيري

412

Motivation and Emotion

انگيزش و هيجان

413

The Mind Awake and Asleep

ذهن و پدیدة خواب و بيدار ی

414

The Mind Hidden and Divided

ذهن پنهان و تقسيم شده

415

The Self

خویشتن

416

Testing and Intelligence

سنجش و هوش

417

Sex and Gender

روابط جنسی و جنسیت

418

Maturing and Aging

بلوغ و افزایش سن

419

he Power of the Situation

نيروي موقعيت

420

Constructing Social Reality

شکل گیری حقایق اجتماعي

421

Psychopathology

آسيب شناسي رواني

422

Psychotherapy

روان‌درماني

423

Health, Mind, and Behavior

بهداشت، ذهن و رفتار

424

Applying Psychology in Life

كاربرد روان‌شناسي در زندگي

425

Cognitive Neuroscience

علم عصب شناختي

426

Cultural Psychology

روان‌شناسي و فرهنگ

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

‌‌ 09207346992

‌‌ 021 6691 5512

‌‌ info@parsmadarco.com

‌‌ ساعت کار شرکت شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 تا 17 می باشد.

اشتراک

برای اطلاع از اطلاعیه های ما ایمیل و یا شماره تلفن خود را وارد نمایید.

 
© پارس مدار آسیا 2024