آزمون‌های شخصیتی

كد

آزمون هاي شخصيتي

تعداد ماده

گروه سني

سازنده يا مترجم

مقياس

اعتبار و پايايي

87

آزمون 16 عامل شخصیت کتل

187

19 سال به بالا

کتل

16 عامل

خارجی

88

آزمون شخصیت نوع B و A

85

-

-

-

خارجی

89

آزمون شخصیت نوع B و A

17

-

-

-

خارجی

90

آزمون شخصیت آیزنگ بزرگسالان

57

بزرگسالان

آیزنک

3 بعد

ایرانی

91

آزمون شخصیت آیزنگ نوجوانان

90

نوجوانان

ایزنک

4 بعد

ایرانی

92

آزمون شخصیتی بایچمن

64

11- 18 سال

بایچمن

9 حالت روانی

خارجی

93

آزمون شخصیتی کرنل (فرم 2)

101

-

کرنل

8 مقیاس

خارجی

94

آزمون شخصیتی وود ورث

76

-

وودورث

-

خارجی

95

آزمون منبع کنترل (تجدیدنظر شده)

33

-

-

-

خارجی

96

آزمون منبع کنترل (درونی و برونی راتر)

29

15 سال به بالا

جولیان راتر

-

خارجی

97

آزمون شخصيتي نئو

240

بزرگسالان

دکتر حق شناس

5 مقیاس و 30 خرده مقیاس

ایرانی

98

آزمون باورهای غیر منطقی (IBT)

100

بزرگسالان

جونز

10 خرده مقیاس

ایرانی

99

پرسشنامه ارزش‏های شخصی (P.V.Q)

40

-

-

10 مقیاس

خارجی

100

پرسشنامه ارزشیابی رفتار راتر ) دوفرم)

30- 18

معلم

و والدین

راتر

5 مقیاس

ندارد

101

پرسشنامه درون‏گرایی و بیرون‏گرایی

19

بزرگسال

 

-

ندارد

102

پرسشنامه شخصیتی چندجانبه برون رویتر

125

16 سال به بالا

برون رویتر

6 مقیاس

ندارد

103

پرسشنامه شخصیتی روان نژندی

66

بزرگسالان

رامانات کوندو

5 مقیاس

خارجی

104

پرسشنامه شخصيتي كاليفرنيا (CPI)

480

بزرگسالان

-

18 مقیاس

خارجی

105

پرسشنامه شخصیت روان رنجور کندو (K.N.P.I)

66

بزرگسالان

کندو

-

ایرانی

106

مقیاس ارزش‏های شغلی و خانوادگی

40

دانشجویان دختر

دکتر کرمی

-

خارجی

107

مقیاس سنجش درون‏گرایی و بیرون‏گرایی

210

بزرگسال

-

7 مقیاس

ندارد

108

پرسشنامه امید به زندگی هرث

12

بزرگسالان

-

-

ایرانی

87

آزمون 16 عامل شخصیت کتل

187

19 سال به بالا

کتل

16 عامل

خارجی

88

آزمون شخصیت نوع B و A

85

-

-

-

خارجی

89

آزمون شخصیت نوع B و A

17

-

-

-

خارجی

90

آزمون شخصیت آیزنگ بزرگسالان

57

بزرگسالان

آیزنک

3 بعد

ایرانی

91

آزمون شخصیت آیزنگ نوجوانان

90

نوجوانان

ایزنک

4 بعد

ایرانی

92

آزمون شخصیتی بایچمن

64

11- 18 سال

بایچمن

9 حالت روانی

خارجی

93

آزمون شخصیتی کرنل (فرم 2)

101

-

کرنل

8 مقیاس

خارجی

94

آزمون شخصیتی وود ورث

76

-

وودورث

-

خارجی

95

آزمون منبع کنترل (تجدیدنظر شده)

33

-

-

-

خارجی

96

آزمون منبع کنترل (درونی و برونی راتر)

29

15 سال به بالا

جولیان راتر

-

خارجی

97

آزمون شخصيتي نئو

240

بزرگسالان

دکتر حق شناس

5 مقیاس و 30 خرده مقیاس

ایرانی

98

آزمون باورهای غیر منطقی (IBT)

100

بزرگسالان

جونز

10 خرده مقیاس

ایرانی

99

پرسشنامه ارزش‏های شخصی (P.V.Q)

40

-

-

10 مقیاس

خارجی

100

پرسشنامه ارزشیابی رفتار راتر ) دوفرم)

30- 18

معلم

و والدین

راتر

5 مقیاس

ندارد

101

پرسشنامه درون‏گرایی و بیرون‏گرایی

19

بزرگسال

 

-

ندارد

102

پرسشنامه شخصیتی چندجانبه برون رویتر

125

16 سال به بالا

برون رویتر

6 مقیاس

ندارد

103

پرسشنامه شخصیتی روان نژندی

66

بزرگسالان

رامانات کوندو

5 مقیاس

خارجی

104

پرسشنامه شخصيتي كاليفرنيا (CPI)

480

بزرگسالان

-

18 مقیاس

خارجی

105

پرسشنامه شخصیت روان رنجور کندو (K.N.P.I)

66

بزرگسالان

کندو

-

ایرانی

106

مقیاس ارزش‏های شغلی و خانوادگی

40

دانشجویان دختر

دکتر کرمی

-

خارجی

107

مقیاس سنجش درون‏گرایی و بیرون‏گرایی

210

بزرگسال

-

7 مقیاس

ندارد

108

پرسشنامه امید به زندگی هرث

12

بزرگسالان

-

-

ایرانی


نوشتن دیدگاه
تصویر امنیتی

‌‌ 09101727277

‌‌ 021 6691 5512

‌‌ info@parsmadarco.com

‌‌ ساعت کار شرکت همه روزه از ساعت 9 تا 17 و پنجشنبه ها از ساعت 9 تا 13 می باشد.

اشتراک

برای اطلاع از تخفیف‌های ما ایمیل خود را وارد نمایید.

 
© پارس مدار آسیا 2021