دستگاه ترسيم در آيينه (TRACE IN MIRROR)

مشخصات دستگاه ترسیم در آیینه

1ـ ابعاد دستگاه: 200*235*210 میلیمتر

2ـ رنگ دستگاه: نقره ای

3ـ کاربرد: آزمایشگاهی

4ـ مدل:  PM-TM2871

شرکت سازنده: پارس مدار آسیا

 

مشخصات دستگاه شمارنده

1ـ ابعاد دستگاه:150*130*185 میلیمتر

2ـ رنگ دستگاه: کرم

3ـ کاربرد: آزمایشگاهی ـ كلينيكي

4ـ مدل:PM-87

 

يادگيري و انتقال دو جانبه

هدف. اثبات اين واقعيت كه يادگيري در سطح اندام‌هاي پاسخ دهنده (مثلا انگشتان) انجام نمي‌گيرد بلكه در سطح اتصال‌هايي كه بين اطلاعات حسي و فرمان‌هاي حركتي مراكز عصبي برقرار مي‌شود به وجود مي‌آيد. اگر يادگيري قبلي موجب تسهيل يادگيري بعدي شود، اصطلاحاً مي گويند انتقال صورت گرفته است. انتقال وقتي دو جانبه ناميده مي شود كه يادگيري يك كار با يك عضو (مثلا با دست راست) يادگيري همان كار با عضو قرينه (دست چپ) را تسهيل كند.

در اين آزمايش، انتقال دو جانبه از طريق ترسيم در آيينه، روشي كه معمولا براي مطالعه+ يادگيي حاصل از راه كوشش و خطا به كار مي رود، مورد مطالعه قرار مي گيرد.

وسايل آزمايش. دستگاه ترسيم در آيينه و دستگاه شمارنده.

روش آزمايش. كار آزمودني اين است كه بين دو خط ستاره، حركت كند. او بايد مسير را به طور متوالي طي كند. هر نوع تماس با ديواره‌هاي ستاره يا بيرون آمدن از آن، يك خطا به حساب خواهد آمد. به آزمودني توصيه مي شود كه بايد اين مسير را هر چه دقيقتر و هر چه سريعتر طي كند. آزمايش به ترتيب زير ادامه مي‌يابد:

الف- آزمودني با دستي كه مهارت ندارد (معمولا دست چپ)، از نقطه حركت (*) شروع مي كند و در جهت عكس حركت عقربه هاي ساعت درون راهروي  ستاره حركت مي‌كند. آزماينده كل زمان صرف شده را اندازه مي‌گيرد.

حال آزمودني با دستي كه مهارت دارد (معمولا دست راست)، ‌باز هم از نقطه حركت شروع مي كند و در جهت عقربه هاي ساعت درون راهروي ستاره حركت مي‌كند.

پس از هر تمرين، آزمودني استراحت كوتاهي مي‌كند. مدت اين استراحت در حد چند ثانيه خواهد بود. بعد از ده بار تمرين با دست ماهر، آزمودني باز هم با دست غير ماهر شروع مي كند و در جهت عكس حركت عقربه‌هاي ساعت سه تمرين ديگر انجام مي‌دهد.

 

تحليل نتايج

  1. تعداد خطاهاي هر تمرين را مي‌شمارند. هر نوع تماس با ديواره‌ ستاره يا بيرون آمدن از آن يك خطا به حساب مي‌آيد.
  2. جدولي مثل جدول زيرتنظيم مي‌كنند كه در آن تمرين‌هاي متوالي، تعداد خطاها و مدت زمان صرف شده براي هر تمرين درج مي‌شود.

 

جدول خطاها و زمان‌ها

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

تمرين‌ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خطا‌ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زمان‌ها

 

  1. نمودار نتايج درج شده در جدول را رسم مي‌كنند. براي رسم نمودار، تمرين‌هاي متوالي را روي محور xها، تعداد خطاها و زمان‌هاي صرف شده را بر روي محور yها قرار مي‌دهند. با خط ممتد، نقطه‌هاي مربوط به خطاها و با خطوط بريده، نقطه‌هاي مربوط به زمان‌ها را به يكديگر وصل مي‌كنند. (البته مي‌توان خطاها را روي يك نمودار و زمان‌ها را روي نمودار ديگري رسم كرد).
  2. اهميت انتقال دو جانبه، از طريق مقايسه سه تمرين آخر دست غير ماهر با تمرين اول همان دست آَشكار مي‌شود.
  3. براي بررسي يادگيري با دست ماهر، تحول خطاها و زمان‌ها مورد مقايسه قرار مي گيرد. آيا خطاها و زمان‌ها به طور منظم كاهش پيدا كرده است؟ گاهي مشاهده مي‌شود كه خطاها و زمان‌ها به طور منظم كاهش پيدا نمي‌كند. علت اين امر بايد توجيه شود.

 

 

 


نوشتن دیدگاه
تصویر امنیتی

‌‌ 09101727277

‌‌ 021 6691 5512

‌‌ info@parsmadarco.com

‌‌ ساعت کار شرکت همه روزه از ساعت 9 تا 17 و پنجشنبه ها از ساعت 9 تا 13 می باشد.

اشتراک

برای اطلاع از تخفیف‌های ما ایمیل خود را وارد نمایید.

 
© پارس مدار آسیا 2021