دستگاه لرزش‌سنج Vپیرون (TREMOMETER)

 

مشخصات دستگاه لرزش سنج V

1ـ ابعاد دستگاه: 470*150*190 میلیمتر

2ـ رنگ دستگاه: مشكي

3ـ کاربرد: آزمایشگاهی

4ـ مدل:  PM-QV19881

 5ـ شرکت سازنده: پارس مدار آسیا

مشخصات دستگاه شمارنده

1ـ ابعاد دستگاه:150*130*185 میلیمتر

2ـ رنگ دستگاه: کرم

3ـ کاربرد: آزمایشگاهی ـ كلينيكي

4ـ مدل: PM-87

طريقه آزمايش

كار آزمودني اين است كه با قلم فلزي يك خط مستقيم در مسير نيمساز زاويه رسم كنيد. به عبارت ديگر، آزمودني بايد، بدون تماس با اضلاع زاويه، از وسط آن شروع كند و تا رأس پيش برود.

حركت دست بايد ممتد باشد و در مدت تقريباً 5 تا 10 ثانيه انجام گيرد.

آزمودني به صورت سرپا و راحت در مقابل دستگاه قرار مي‌گيرد. قلم فلزي را بر مي‌دارد، ساعد را آزاد نگه مي‌دارد، و به چيزي تكيه نمي‌دهد. بازو نيز به بدن نمي‌چسبد.

آزمايش در سه موقعيت زير انجام مي‌گيرد:

1ـ زاويه به صورت افقي و موازي بدن قرار مي‌گيرد. طرف باز زاويه در سمت راست آزمودني قرار مي‌گيرد.

2ـ زاويه به صورت عمود بر بدن قرار مي‌گيرد، طرف باز زاويه به طرف آزمودني مي‌چرخد.

3ـ زاويه به صورت افقي و موازي بدن قرار مي‌گيرد، طرف باز زاويه به سمت چپ آزمودني مي‌چرخد.

در هر يك از موقعيت ها، آزمودني ابتدا 3 يا 4 تمرين انجام مي‌دهد تا با موقعيت آزمايش سازگار شود. آنگاه، در هر موقعيت 30 مسير ترسيم مي‌كند. آزماينده، در هر مسير، نقطه اولين تماس آزمودني با زاويه را يادداشت مي‌كند. دقت مسير برابر است با نسبت فاصله طي شده به كل مسير.

  تحليل نتايج: در هر موقعيت، ميانگين حسابي اندازه‌ها و انحراف استاندارد آنها را محاسبه مي‌كنند. معني‌دار بودن تفاوت هاي ميانگين ها محاسبه مي‌شود. نتايج به دست آمده اجازه مي‌دهد تا در مورد مهارت آزمودني براي انجام دادن حركات دقيق در ترسيم‌هاي مختلف فضايي قضاوت شود. اگر تفاوت هاي سه ميانگين معني‌دار باشد مفهومش اين خواهد بود كه آزمودني تحت تأثير شرايط كار قرار مي‌گيرد. اما اگر تفاوت ها معني‌دار نباشد مفهومش اين خواهد بود كه آزمودني از توانايي ذاتي برخوردار است و چندان تحت تأثير موقعيت قرار نمي‌گيرد. هر اندازه ميانگين ها به عدد 22 نزديكتر باشند، به همان اندازه دقت آزمودني بيشتر خواهد بود. پايين بودن مقدار انحراف استانداردها، ثبات دقت آزمودني را نشان خواهد داد.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

‌‌ 09101727277

‌‌ 021 6691 5512

‌‌ info@parsmadarco.com

‌‌ ساعت کار شرکت شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 تا 17 می باشد.

اشتراک

برای اطلاع از اطلاعیه های ما ایمیل و یا شماره تلفن خود را وارد نمایید.

 
© پارس مدار آسیا 2022